Làm đẹp bằng tế bào gốc có thực hiệu quả?

tbg ABHJ

Hiện Bộ Y tế cũng như Cục Quản lý dược chưa cấp phép chính thức cho các sản phẩm từ “” trong lĩnh vực thẩm mỹ. Tin vào quảng cáo “hiệu quả tức thì” khi làm đẹp bằng tế bào gốc, có thể “tiền mất tật mang”.