Dấu hiệu cảnh báo tăng huyết áp và cách ứng phó

avatar1689951915787 1689951915958633114076

Tăng huyết áp thường diễn biến âm thầm, đa phần tình cờ phát hiện qua một lần khám bệnh hoặc chỉ khi bệnh nhân có biến chứng mới được phát hiện. Do đó, nhận biết sớm các dấu hiệu tăng huyết áp là rất quan trọng, giúp người bệnh có kế hoạch điều trị sớm, […]