Vì không thể bắt được những con cá bơi rất nhanh dưới nước, cá sấu đành phải dùng cách săn mồi có phần kém hiệu quả này.


Cá sấu há miệng bất động hàng giờ dưới nước dụ con mồi vào miệng.

Cá sấu lùn muốn ăn thịt cá trê, nhưng chúng sớm nhận ra rằng việc đuổi những con cá trê nhanh như chớp là điều vô nghĩa. Vì vậy, nó chọn làm theo kế hoạch khác. Đó là nằm im và chờ đợi, để lũ cá tự mò đến.

Con cá sấu có thể nín thở trong 4 giờ. Một mảng da trong cổ họng đóng khí quản lại giúp chúng không bị chết đuối. Các lỗ cảm giác xung quanh hàm và dọc 2 bên giúp phát hiện những thay đổi áp suất nhỏ trong nước giúp nó cảm nhận được chuyển động của con mồi.

Thứ mà cá trê tưởng là khúc gỗ chìm thực chất lại là kẻ săn mồi ngụy trang. Sau khi bắt được cá trê, con cá sấu phải ngoi lên bờ để ăn bởi chúng không thể nuốt dưới nước. Dạ dày với tính axit cao của nó sẽ làm nốt việc còn lại. Có thể tiêu hóa được cả thịt, vảy và xương của con mồi.

LEAVE A REPLY